Wat is Ioniserende straling

Ioniserende straling en veiligheid

Op plekken waar mensen werken met ioniserende straling, vormen veiligheidsmaatregelen een vast onderdeel van de dagelijkse routine. Wet- en regelgeving in Nederland moet personen en het milieu tegen straling beschermen. Ioniserende straling mag alleen worden gebruikt als er een gerechtvaardigde reden voor is en moet zo terughoudend mogelijk worden toegepast. En werkgevers moeten voor anti-stralingsmaterialen …

Wat is Ioniserende straling

Veilig werken met ioniserende straling

Werken met ioniserende straling is aan strikte regels gebonden. Ioniserende straling – zoals alfa-,  bèta-, röntgen-, gamma- en neutronenstraling –  is energierijke straling die atomen kan transformeren. Bij de mens kan hierdoor DNA beschadigd raken. Logisch dat bij werken met straling de veiligheid voorop staat. Ioniserende straling wordt in veel sectoren nuttig toegepast, zoals in…

Wat is Ioniserende straling

Hoe gevaarlijk is de ioniserende straling van röntgenfoto’s?

Per jaar worden er in Nederland naar schatting tussen de 8 en 10 miljoen röntgenfoto’s gemaakt in de tandheelkunde. Daarbij wordt ioniserende straling gebruikt, röntgenstraling. Ioniserende straling is een energierijke straling die atomen kan transformeren. Blootstelling aan ioniserende straling kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. Daarom gelden voor tandartsen strenge regels voor het maken…

Wat is Ioniserende straling

Waarom is ioniserende straling gevaarlijk?

Dagelijks wordt ons lichaam voortdurend doorkruist met ioniserende straling. Dat is in normale omstandigheden geen probleem. Radioactiviteit komt overal in de natuur voor en ons lichaam is uitgerust met herstelmechanismen om deze schade te herstellen. Anders wordt het wanneer de stralingsdosis heel intens of geconcentreerd is. Schade door ioniserende straling Dat grote hoeveelheden ioniserende straling…

Wat is ioniserende straling?

Lood wordt van oudsher gebruikt als beschermingsmiddel tegen ioniserende straling in ziekenhuizen, tandartspraktijken en productieomgevingen. Maar wat is ioniserende straling nu precies, wat zijn de verschillen met niet-ioniserende straling en waarom is de straling gevaarlijk? Onder ioniserende straling wordt verstaan straling die ionisaties kan veroorzaken in de materie waar deze op valt. Dat wil zeggen:…