Informatie over de impact van de nieuwe classificatie van loodmetaal in massieve vorm (9e ATP van de CLP-verordening)

Vanaf 1 maart 2018 wordt de “Classification and Labelling Harmonisation” (CLH) voor loodmetaal (9e ATP van CLP) van kracht. Vanaf die datum moet loodmetaal dat in de EU en EER als een substantie of in een mengsel – inclusief soldeer en legeringen boven de relevante concentratiedrempels – op de markt wordt gebracht, worden geclassificeerd en geëtiketteerd overeenkomstig de CLP-voorschriften.

Overal waar lood wordt geleverd voor industrieel of professioneel gebruik, moeten REACH-conforme veiligheidsinformatiebladen worden verstrekt.

Het is echter belangrijk om een ​​onderscheid te maken tussen “substanties” en “artikelen” volgens de REACH-voorschriften. De REACH- en CLP-etiketteringsvoorschriften zijn niet van toepassing op geproduceerde artikelen.

Loodhoudende artikelen, bijvoorbeeld het assortiment van gewalste bladloodproducten voor de dakbedekkingssector vervaardigd door Uzimet BV, worden niet beïnvloed door de nieuwe etiketteringsverplichting.

Loodmetalen (substanties) zijn al beperkt voor bepaalde toepassingen. Vanaf 1 maart zijn aanvullende beperkingen van toepassing. Vanaf die datum is levering aan de consument verboden voor het grote publiek (eindgebruikers) wanneer de individuele concentratie gelijk is aan of hoger is dan 0,03% voor mengsels die loodmetaalpoeder bevatten en 0,3% voor mengsels die loodmetaal in massieve vorm bevatten. Deze beperkingen zijn echter niet van toepassing op bladlood voor dak- en geveltoepassingen, loodzuurbatterijen of andere producten die door lood zijn vervaardigd voor gebruik bij stralingsafscherming, corrosiebescherming of andere industriële eindmarkten.

Deze informatie weerspiegelt de huidige positie van de International Lead Association (ILA)) als secretariaat van de European Lead Sheet Industry Association (ELSIA) en het Lead REACH Consortium waarvan Uzimet BV lid is. De ILA ondersteunt de lood-industrie met wetenschappelijke en technische middelen en pleit voor verantwoorde, duurzame productie en gebruik van lood.

Uzimet BV is onderdeel van de  Calder Group en is een toonaangevende fabrikant van hoogwaardige loodproducten voor gebruik in dakbedekkingen, stralingsbescherming en vele andere industrieën.

Als er nieuwe bevindingen zijn of de wettelijke positie verandert, zullen wij u onmiddellijk informeren. Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.