Inkoop lood

Om hoogwaardige loodproducten te kunnen fabriceren, hanteert Uzimet een selectief inkoopbeleid.

Inkooprestricties:

  • Voor onze productie en raffinage koopt Uzimet alleen oud lood in.
  • Wij kopen grote hoeveelheden schoon loodschroot, schoon kabellood en schone loodblokken met verschillende analyses in.
  • Loodschroot mag geen plastic, papier, hout of andere niet-loodhoudende attributen bevatten; bij vervuiling behoudt Uzimet zich het recht voor hele ladingen te weigeren of gewicht af te trekken.
  • Uzimet koopt in bij grote schrootwerven/-handelaren uit de gehele wereld.

Leverings- en betalingscondities

  • Aankoopcontracten met Uzimet omvatten 25 ton of een veelvoud daarvan.
  • Wij bepalen onze inkoopprijzen op basis van de laagste LME minus een vaste of procentuele korting van de laagste LME.
  • Leveringen aan Uzimet geschieden in overleg met Mirella van der Burg.
  • Wij mailen de vastgestelde gewichten van ingenomen goederen dezelfde dag door.
  • Betalingen vinden 30 dagen na ontvangst van uw factuur plaats.

Meer weten over inkoop van lood?

Stel uw vraag aan:

Mirella van der Burg

Int. Business Assistant

070 – 319 22 88

burg@uzimet.nl