Duurzaamheid

Meer informatie?

070 319 22 21

info@uzimet.nl

Traditioneel bouwlood beste voor milieu

Alle vernieuwingen in de bouw ten spijt, het oude vertrouwde lood blijkt wel degelijk een zeer milieuvriendelijk bouwmateriaal. Dat is de uitkomst van een recent TNO-onderzoek naar de milieueffecten van lood in de bouw. Met name de duurzaamheid en de hoge mate waarin lood kan worden hergebruikt draagt bij aan de goede milieuprestaties. Met deze uitkomsten is het hardnekkige misverstand ontzenuwd dat lood slechter zou zijn voor het milieu dan alternatieven. Het tegendeel blijkt waar.


TNO deed verschillende onderzoeken naar de milieueffecten van lood in de bouw. Zo onderzocht men wat de gevolgen zijn van zogenaamde ‘afspoeling’ bij lood dat aan de buitenlucht is blootgesteld. “Het onderzoek toont aan dat er geen risico is voor het milieu”, zegt voorzitter P. van Ruyven van de Stichting Bouwlood. Zelfs wanneer daken van gebouwen van het rioolstelsel zouden worden afgekoppeld en het afstromende water direct in het milieu terechtkomt, is er geen milieurisico, blijkt uit de conclusies van TNO.

Ook vergeleek TNO de milieuprestaties van bladlood met die van alternatieve waterkerende producten. Uit deze vergelijking blijkt dat lood met glans de beste milieuprestaties levert. De vergelijking is gebaseerd op de zogenaamde schaduwkosten van de verschillende alternatieven. Dat zijn de kosten van het gebruik van materialen die gerelateerd zijn aan het vermijden van elk milieueffect. Lood geeft in alle drie de onderzochte toepassingen (bij spouwmuren, bij dakgevelovergangen en bij afvoer van hemelwater) de laagste schaduwkosten.

In een derde onderzoek werden de effecten op het milieu van nieuwe loodlegeringen gemeten. Daaruit blijkt dat de afspoeling nog drie tot vier keer lager kan uitvallen wanneer er lood met 0,05% koper of 0,1% tin gebruikt wordt. Lood heeft een aantal eigenschappen die het zeer geschikt maken voor toepassing in de bouw. Zo kan het bijvoorbeeld heel goed grote temperatuursverschillen opvangen, zonder te verharden. Daarnaast is lood heel makkelijk toepasbaar zonder risico op scheuren of breuken. Eenvoudige handgereedschappen volstaan daarbij. Tel je daar de uitstekende milieuprestaties bij op, dan mag je verwachten dat het gebruik van lood weer in ere hersteld wordt.”

Het gehele onderzoek kunt u gratis verkrijgen via de website Stichting Bouwlood via de volgende link Lood in de bouw. Hoe zit het nou?

Samen Stichting Bouwlood staan we op de permanente duurzame beurs ICDuBo. Het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen (ICDuBo) is met 2000 m2 vloeroppervlakte het meest vooraanstaande onafhankelijke kennis- en congrescentrum voor duurzame en innovatieve oplossingen voor de bouw- en vastgoedsector in Nederland(www.icdubo.nl).