Duurzaamheid

Gezondheid & Veiligheid
Uzimet is, in zijn al meer dan 100 jarig bestaan, altijd bezig geweest met thema’s als gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. In de afgelopen jaren zijn we meer te weten gekomen over de wijze waarop lood veilig en met beperkte risico’s voor de gezondheid en het milieu, gebruikt en verwerkt kan worden. Hieronder volgt daarover meer informatie zodat iedereen kan blijven genieten van het mooie materiaal lood.

Gedragscode

Bladlood is een duurzaam bouwmateriaal dat weinig onderhoud vraagt en een lage milieu-impact heeft. Om de eventuele gevolgen voor veiligheid en gezondheid tot een minimum te beperken dienen een aantal richtlijnen gevolgd te worden.
Om dit na te streven heeft Uzimet de “Industry VoluntaryProduct Stewardship Code of Practice” ondertekend. Deze gedragscode, dient ervoor te zorgen dat de gezondheid, veiligheid en milieuaspecten van onze producten op verantwoorde wijze worden beheerst gedurende hun hele levenscyclus.

 

Veilig werken met bladlood
Tijdens gebruik en aan het einde van de levenscyclus geeft bladlood weinig risico voor de gezondheid. Er zijn echter belangrijke veiligheid en gezondheid regels die werknemers beschermen tijdens het installeren van bladlood producten.
Wanneer er een blootstellingsrisico aanwezig is, dienen de juiste werk methodes en beschermingsmiddelen bekend en beschikbaar te zijn voordat de werkzaamheden aanvangen.
De ELSIA veiligheidsgids voor de loodwerker biedt eenvoudige, gemakkelijk te implementeren stappen over hoe veilig en gezond te werken met bladlood.
Nadere informatie over het veilig werken met bladlood in de bouw kan worden gevonden in een e-book dat is ontwikkeld door het Britse Lead Sheet Association (LSA) en uit de U.K Health & Safety Executive.

Terugwinning en recycling van schroot en afval
Bladlood schroot en afval mag niet gestort worden en moet worden verzameld en verzonden naar goedgekeurde schroothandelaren voor recycling. De volgende lijst biedt een eenvoudige gids over wat te doen met rest materiaal of oud (blad)lood van sloop- en bouwwerkzaamheden:
• Gebruik de juiste veiligheid & gezondheid voorzorgsmaatregelen, oud (blad)lood kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid;
• Een stofmasker en handschoenen moeten ten alle tijden worden gedragen;
• Stof moeten worden verwijderd met een industriële stofzuiger en opgeslagen in gesloten zakken of containers;
• Zorg ervoor dat lood afval gescheiden van andere materialen wordt bewaard klaar voor inzameling;
• Schroot lood mag niet worden vervoerd in open voertuigen en dient alleen afgeleverd te worden aan gecertificeerde schroothandelaren;
• Voertuigen die lood schroot vervoeren dienen grondig gereinigd te worden na gebruik.

Veiligheidsbladen
Veiligheidsinformatiebladen zijn een goede erkende manier om gezondheid en veiligheid informatie te verstrekken aan professionele gebruikers. Hoewel niet wettelijk verplicht voor architecturaal bladlood heeft ELSIA een veiligheidsinformatieblad ontwikkeld om onze klanten te helpen veilig om te gaan met bladlood.

Arbo- en Milieumanagementcertificaten
Uzimet is toegewijd aan de hoogste normen van milieubeheer en de gezondheid en veiligheid van werknemers. Onze productie faciliteiten zijn gecontroleerd en voldoen aan zowel de ISO 14001 (Milieumanagement systeem) en ISO 45001 (Arbomanagement systeem)
ISO 14001 certificaat
ISO 45001 certificaat
 Uzimet is working towards responsible metals supply chains and signed the International RBC Agreement for the Metals Sector

Lead Matters
Dankzij een unieke combinatie van eigenschappen en proceskenmerken is lood het enige geschikte materiaal in veel industriële, medische en constructie toepassingen.
Het perfect te recyclen materiaal speelt een essentiele rol voor de EU samenleving en economie.
Lead Matters is een campagne die deze essentie laat zien, ontwikkeld door Lead REACH Consortium PbRC, een initiatief beheerd door de International Lead Association ILA.
De ILA ondersteunt en benadrukt het vitale, veilige en duurzame gebruik van lood in meer dan 40 sectoren.
Op de website Lead Matters | A Prosperous & Environmentally Neutral Future kunt u meer informatie vinden over de maatschappelijk voordelen en essentiële rol van lood in de circulaire economie.