lijnAdviezen en regels

  • Gebruik de juiste dikte bladlood (zie onderstaand schema)
  • Verwerk maximaal 1 tot 1,5 meter lengte of maximaal m2
  • Bevestig lood met koperen of RVS nagels
  • Gebruik zuurvrije kit (MS polymeer)
  • Gebruik een loodklopper (kunststof of hard hout)
  • Patineer het lood (op dagproductie)
 • Houd u aan de veiligheidsvoorschriften (zie hieronder)

Veiligheidsvoorschriften

  • Draag handschoenen
  • Was altiijd de handen altijd voor het eten of het roken
 • Omdat lood een hoog gewicht heeft, moet er extra opgepast worden bij het verplaatsen, de opslag en tijdens het transport.

Meer informatie?

070 319 22 21

info@uzimet.nl

Schema minimale looddikte per toepassing